systematic sampling

sisteminė atranka statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimo apimties sudarymo statistinės atrankos metodu būdas, kai šių išlaidų patikrinimo apimtis sudaroma pasirinkto dydžio intervalu nuo atsitiktinai pasirinkto atrankos pradžios taško atsitiktine atrankos kryptimi. atitikmenys: angl. systematic sampling šaltinis Finansų ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1K-226 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonėms įgyvendinti, veiklos atrankinių patikrinimų pavyzdinės metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • Systematic sampling — is a statistical method involving the selection of every k th element from a sampling frame, where k , the sampling interval, is calculated as:::: k = population size ( N ) / sample size ( n )Using this procedure each element in the population… …   Wikipedia

  • Systematic Sampling — A method of selecting sample members from a larger population according to a random starting point and a fixed, periodic interval. Typically, every nth member is selected from the total population for inclusion in the sample population.… …   Investment dictionary

  • systematic sampling — sisteminis ėmimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Ėmimas pagal tam tikrą sistemą. atitikmenys: angl. systematic sampling; systematical sampling rus. систематический отбор …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • systematic sampling — sisteminis ėmimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. systematic sampling; systematical sampling vok. systematische Auswahl, f rus. систематический отбор, m pranc. échantillonnage systématique, m …   Fizikos terminų žodynas

  • systematic sampling — sistemingoji atranka statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. systematic sampling vok. systematische Auswahl, f rus. систематический выбор, m pranc. sélection systématique, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • systematic sampling — A type of cluster sampling in which every kth element is selected from the frame, after a random start somewhere within the first k elements, where k = the sampling interval …   Big dictionary of business and management

  • systematic sampling — Ops see random sampling …   The ultimate business dictionary

  • systematic sampling — selection of study objects conducted when an ordered list of all members of the population is available; subjects are chosen from the list at a given uniform interval from each other, using a starting point that is selected randomly …   Medical dictionary

  • periodic systematic sampling — periodinis sisteminis ėmimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ėmimas, kai ėmimo vienetai tiriamajame objekte sutvarkyti pagal eilę ar pagal kokią kitą sistemą (pvz., pagal pagaminimo tvarką) ir sunumeruoti nuo 1 iki N,… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Sampling (statistics) — Sampling is that part of statistical practice concerned with the selection of individual observations intended to yield some knowledge about a population of concern, especially for the purposes of statistical inference. Each observation measures… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.